שלוםמקןראים לי מגד חגצגחכחכחכחכץגחגחגגככ

מגחגחגחכחכחכ

גחגחכצ